سلام کتی (۲): کتی خودش به توالت می‌رود

موجود

نویسنده: تاکه ای شی تارو
مترجم: ناصر جلاليان
از مجموعه کتاب‌های سلام کتی: شماره (۲): کتی خودش به توالت می‌رود!

۸۵,۰۰۰
۷۶,۵۰۰ ریال تخفیف ۱۰ %

سلام کتی (۲): کتی خودش به توالت می‌رود

توالت رفتن یکی از کارهای مهمی است که بچه‌ها باید یاد بگیرند. در بسیاری از خانواده‌ها، توالت رفتن بچه ها به صورت مشکل بزرگی در می‌آید و پدر و مادر را اذیت می‌کند.
این کتاب به بچه‌ها یاد می‌دهد که برای رفتن به توالت چه کارهایی باید انجام دهند. شیوه بیان کتاب طوری است که کودک شما، خود به خود به این کار علاقه‌مند می‌شود.