سلام کتی (۳): کتی حمام را دوست دارد

بزودی

از مجموعه کتاب‌های سلام کتی: شماره (۳): کتی حمام را دوست دارد!

سلام کتی (۳): کتی حمام را دوست دارد

این کتاب به پدر و مادر یاد می‌دهد که چطور حمام رفتن را به یک بازی تبدیل کنند و به کودک هم یاد می‌دهد که حمام، کاری شادی‌آور و سرگرم کننده است.