سلام کتی (۵): کتی کمک می‌کند

بزودی

از مجموعه کتاب‌های سلام کتی: شماره (۵): کتی کمک می‌کند!

سلام کتی (۵): کتی کمک می‌کند

همکاری و کمک کودک شما در کارهای خانه، زمینه‌ای برای کار در اجتماع.

در این کتاب سعی شده است که به کودک یاد دهد که از همان کودکی در کارهای خانه شرکت کند و این همکاری به صورت یک عادت در او باقی بماند.

این کار در بسیاری از مواقع، بازی به حساب می‌آید و وقت کودک شما را هم پر می‌کند.