دسته بندی

روش‌ها و راهبردهای تقویت دقت و توجه

۱۵۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ ریال تخفیف ۱۰ %

روش‌ها و راهبردهای تقویت دقت و توجه

دقت و توجه یعنی اینکه هر فرد تمام حواسش را به یک موضوع یا محرک خاصی معطوف کند و به خود اجازه ندهد که به راحتی از آن موضوع منحرف شود. پس معنای توجه و دقت، متمرکز کردن ذهن و حواس برای فهمیدن موضوع خاصی است. تا انسان به مطلبی توجه نکند، قادر به یادگیری آن نخواهد بود.

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی