دسته بندی

کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات

نویسندگان: رابرت. ای. ریس؛ مرلین. ن. سایدام؛ مری مونتگومری لیندکوئیست

۱۹۰,۰۰۰
۱۷۱,۰۰۰ ریال تخفیف ۱۰ %

کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات

کتاب “کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات” یک کتاب جامع برای معلمین و اولیاست تا بتوانند به فرآیند یادگیری کودکان در ریاضیات کمک کنند. این کتاب شامل بخش هایی همانند مفاهیم اولیه اعداد، تاکید بر ارزش مکانی، آغاز عملیات با اعداد صحیح، تناسب و درصد و الگوی اعداد و… می باشد. این کتاب یک کتاب آموزش جامع برای کودکان است که می توانند از این طریق پایه ریاضیات خود را تقویت کنند.

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی