کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات

موجود

نویسندگان: رابرت. ای. ریس؛ مرلین. ن. سایدام؛ مری مونتگومری لیندکوئیست

۱۹۰,۰۰۰
۱۷۱,۰۰۰ ریال تخفیف ۱۰ %

کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات

کتاب “کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات” یک کتاب جامع برای معلمین و اولیاست تا بتوانند به فرآیند یادگیری کودکان در ریاضیات کمک کنند. این کتاب شامل بخش هایی همانند مفاهیم اولیه اعداد، تاکید بر ارزش مکانی، آغاز عملیات با اعداد صحیح، تناسب و درصد و الگوی اعداد و… می باشد. این کتاب یک کتاب آموزش جامع برای کودکان است که می توانند از این طریق پایه ریاضیات خود را تقویت کنند.