دسته بندی

به من بیاموزید ۳: آموزش مهارت نوشتن

بزودی

به من بیاموزید ۳: آموزش مهارت نوشتن
آمادگی های اوّلیه در دوره ی ابتدایی ویژه ی معلّمان، مربّیان، دانشجویان مراکز تربیتی و والدین

به من بیاموزید ۳: آموزش مهارت نوشتن

عنوان کامل کتاب:
به من بیاموزید 3 :آموزش مهارت نوشتن
آمادگی‌های اوّلیه در دوره‌ی ابتدایی / ویژه‌ی معلّمان، مربّیان، دانشجویان مراکز تربیتی و والدین


فهرست مطالب:
- پیش‌گفتار
- طرح مسئله
- پیش‌نیازهای اوّلیه‌ی آموزش مهارت نوشتن
- آگاهی از دست بَرتَر کودک
- برتری اندام دوگانه‌ی سمت راست
- برتری اندام دوگانه‌ی سمت چپ
- ناهماهنگی در اندام دوگانه در یک سمت
- فعّالیّت‌های پیشنهادی برای تشخیص اندام بَرتَر
- تشخیص «دست بَرتَر» کودک مبتدی
- تشخیص گوش بَرتَر
- تشخیص چشم بَرتَر
- تشخیص پای بَرتَر
- تشخیص ناهماهنگی در اندام دوگانه در یک سمت
- راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح ناهماهنگی سمتی اَندام
- تقوّیت عضله‌های دست و انگشتان بَرتَر
- رابطه‌ی حافظه‌ی دیداری و نوشتن
- تقویت حافظه‌ی دیداری
- بازی‌های شناخت دیداری شکل‌ها
- هماهنگی چشم و دست در رابطه‌ی با نوشتن
- تقویت هماهنگی چشم و دست برای نوشتن
- آموزش زیباشناسی در نمادهای خطّی
- ساده‌ترین ملاک‌های زیباشناسی نمادهای خطّی
- سمت شناسی و شناخت مفاهیم
- فعّالیّت‌های تقویت سمت شناسی
- آمادگی بدن کودک برای نوشتن
- نامناسب بودن محلّ نشستن
- پیشنهادهای ضروری جهت آمادگی بدن برای نوشتن.


پیش گفتار
سال هاست که بسیاری از آموزگارانِ ابتدایی، به خصوص معلّمان پایه‌ی اوّل و دوم، کارشناسانِ آموزشی و والدین کودکان به اتفاق، از بد خطّی، نارسایی نوشتاری و کُند نویسی شاگردان ناخشنود و دل نگرانند. هر چند مشاهده می شود بیشتر دانش آموزان بد خط و افرادی که نارسایی نوشتاری دارند، از «هوش طبیعی» برخوردار و در درس‌های دیگر موفّق هستند، امّا این مشکل اساسی و پایه ای، در آنان دیده می شود.

معلّمان ابتدایی با مشاهده‌ی نارسایی ها و اِشکالات «خط نویسی» دانش آموزان خود، به فکر چاره جویی و رفع مشکل بر می آیند. برای حلِّ این مشکل حادِّ مهارتی که تأثیرش در به کارگیری «فرایند نوشتن» در همه‌ی درس ها دیده می شود به روشِ غیر مفید سنّتی که شامل «رونویسی» از رویِ متن درس است، روی می آورند؛ هر چند که این کار، روشی غیر آموزشی و غیر مهارتی است که خستگی و گریز درسی شاگردان را در پی دارد. بدون آن که آموزگاران بدانند علل رخ داد نارسایی‌های نوشتاری کودکان چه هستند؟ و چرا ایجاد شده اند؟ و متوجّه باشند «مشق» یا «رونویسی» عاملی تکراری و خسته کننده است که اصولاً «وجه آموزشی» دربَر ندارد؛ بلکه عملی غیر فعّال است که جنبه‌ی «اَرزشیابی آموزشی» دارد و چون پیش نیازهای لازم «فرایند نوشتن» قبلاً به اجرا در نیامده اند، لذا کوشش‌های کودکان در عمل مشق نویسی به اتلاف وقت آنان و معلّمان منجر می شود، و گاه موجبات دل زدگی کودکان را از درس فراهم می آورد و در نهایت به گسترش مشکل نارسانویسی آنان می انجامد و حاصل آموزش نتیجه بخش نخواهد بود.

باید دانست، همان گونه که از نظر «پزشکی» پیش از بیماری و فلج شدن احتمالی کودکان، باید به آنان واکسن «ضدّ فلج» خورانده یا تزریق شود تا از فلج شدن آن ها پیشگیری به عمل آید و در غیر این صورت، چنانچه کودکی به بیماری فلج مبتلا شود، درمان و بهبودی او مشکل خواهد بود.

در آموزش کودکان مبتدی هم باید چنین باوری داشته باشیم؛ یعنی برای پیش گیری از عادت کردن کودکان به بدخطّی، باید نخست به آنان پیش نیازها و آمادگی‌های لازم «مهارت نوشتن» را به طور قانون مند آموزش داد، تا پس از آن، با توجّه به این پیش نیازهای یاد گرفته شده، آنچه را می نویسند، درست و آگاهانه بنویسند.

آنچه کودک در این مرحله به تصوّر درست بودن می نویسد، در واقع، شامل نارسایی‌های نوشتاری متعددی است که او از آن ها بی اطلّاع و غافل است. لذا نخست معلّم باید بداند که دلیل بدخطّی و نارسایی‌های نوشتاری شاگرد، ناآشنایی با مهارت‌های نوشتاری است. در ثانی، اصول یادگیری حکم می کند، پیش از آن که کودکان به اشتباه و نارسانویسی عادت کنند، باید آموزش هایی که در ارتباط با آمادگی کودکان جنبه‌های مختلف درست نویسی را در بَردارند، به طور ساده و غیرمستقیم برنامه ریزی و به آنان آموزش داده شود.

آن گاه برابر آنچه آموزش داده شده، انتظار داشته باشیم که شاگردان عمل کنند و سپس معلّم به ارزشیابی عینی آن ها بپردازد.

در این کتاب، راه کارهای ساده ای به صورت بازی برای ایجاد آمادگی جهت یادگیری «مهارت نوشتن» کودکان مبتدی طرح ریزی شده است. امید است معلّمان با به کارگیری این فرایندهای آموزشی، زمینه ای را به وجود آورند که با صرف انرژی و وقت کم تر، به نتیجه‌ی آموزشی لازم جهت رفع نارسایی‌های بدخطّی شاگردان دست یابند.

همچنین امید است این کتاب درخور نقد صاحب نظران و معلّمان دل سوز دوره‌ی ابتدایی، به ویژه پایه‌ی اوّل باشد.

عبدالرّحمان صفّارپور


خلاصه پشت جلد:
در فرایند یاددهی - یادگیری مهارت نوشتن به کودکان مبتدی لازم است نخست پیش‌زمینه‌های مورد نیاز این مهارت زبانی به مرحله‌ی آموزش درآیند، سپس بر اساس این آمادگی‌ها مهارت نوشتن تعلیم داده شود.

بنابراین در این کتاب تلاش بر آن است که با استفاده از راهکارهای ساده‌ای به صورت بازی و عملی پیش نیازهای لازم جهت آمادگی کودکان برای کسب تجربی مهارت نوشتن به وجود آید؛ که نهایتاً در خوش‌خطی آنان تأثیر خواهد داشت. 
نام کتاب به من بیاموزید ۳ | آموزش مهارت نوشتن | آم‍ادگ‍ی‌ ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ در دوره‌ی‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ وی‍ژه‌ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، م‍رب‍ی‍ان‌، دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و وال‍دی‍ن‌
نویسنده عبدالرحمن صفارپور
انتشارات مدرسه
سال نشر ۱۳۹۰ (چاپ چهارم)
تعداد صفحات ۷۱ ص | مصوّر
قطع کتاب ۲۹×۲۲ س‌م
شابک 978-964-385-464-5
فَروَست به من بیاموزید ۳
مناسب برای (رده سنی) دبستان
موضوع راهنمای آموزشی نگارش | مهارت نوشتن برای کودکان دبستانی
وضعیت فهرست‌نویسی فاپا
رده‌بندی دیویی ‏‫‬‭۳۷۲/۶۳۲۰۷
شماره کتابشناسی ملی ‭م۸۴-۴۰۵۲۰