دسته بندی

راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی

موجود

۱۲۰,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ ریال تخفیف ۱۰ %

راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی

راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش‌دبستانی
به انضمام اساسنامه و اصول و چارچوب برنامه دوره مصوب شورای عالی آموزش و پرورش


فهرست
بخش اول

اساسنامه دوره پیش‌دبستانی

بخش دوم
اصول و چارچوب برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش‌دبستانی

بخش سوم
راهنمای تفصلی برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی
مقدمه
تبیین رویکرد دوره پیش‌دبستانی
هدف‌های تفصیلی برنامه دوره پیش‌دبستانی
فعالیت‌های دوره پیش‌دبستانی و روش اجرای آنها
نمونه یک برنامه روزانه
شرح اجمالی هر یک از فعالیت‌ها
صلاحیت‌های تخصصی مورد نیاز تولیدکنندگان در سطح استان، مناطق و مراکز آموزشی
مراحل طراحی یک واحد یادگیری
معیارهای هر فعالیت از منظر اجرایی
ویژگی‌های فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی
 

بخش چهارم
راهنمای برنامه انس با قرآن کریم
پیش‌گفتار
رویکرد برنامه
اصول حاکم بر برنامه
روش ارائه برنامه
ویژگی‌های مربیان از منظر برنامه انس با قرآن کریم
 

بخش پنجم
راهنمای برنامه‌ریزی زبان‌آموزی کودکان مناطق دوزبانه
مقدمه
رویکرد برنامه
اهداف برنامه زبان‌آموزی در مناطق دو زبانه
اصول ناظر بر برنامه زبان‌آموزی در مناطق دو زبانه
اصول حاکم بر روش‌های یادگیری – یاددهی
اصول حاکم بر ارزشیابی
ویژگی‌های مربیان زبان‌آموزی در مناطق دو زبانه


 
نام کتاب راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره‌ی پیش‌دبستانی به انضمام اساسنامه و اصول و چارچوب برنامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
پدیدآور گروه پیش‌دبستانی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی
تصویرگر یونس انصاری | امیر شعبانی
انتشارات مدرسه
سال نشر ۱۳۹۶ (چاپ دوازدهم)
تعداد صفحات ۸۸ ص | مصوّر رنگی
قطع کتاب ۲۶×۲۰ س‌م
شابک 978-964-08-0161-1
شناسه افزوده ویراستار: کاظم بهنیا
موضوع راهنمای آموزشی پیش‌دبستانی | اساسنامه دوره پیش‌دبستانی | فعالیت‌های آموزشی پیش‌دبستانی
وضعیت فهرست‌نویسی فیپا
رده‌بندی دیویی ۳۷۲/۲۱۰۷
شماره کتابشناسی ملی ۱۷۶۹۹۹۹

سایر موارد پیشنهادی